Årlig produktion av 1,2 miljoner serier av däck

Qingdao Wangyu Rubber Products Co, Ltd har en årlig produktionskapacitet på 1.200.000 serier av gummihjul placeringar serie produkter och utbyggnad projekt slutförande miljöskydd acceptans övervakningsrapport offentliggörs.
Enligt statsrådets beslut om ändring av bestämmelserna om förvaltning av miljöskydd vid slutförande av byggnadsprojekt (statsrådets förordning nr 682).Samt Miljöskyddsdepartementet ”Meddelande om utgivning av” Statens miljöförordning miljöbedömning (nr 201714), den “Qingdao Wangyu Rubber Products Co., Ltd. årlig produktion på 1,2 miljoner gummidäck serie produkter politiskt motstånd att bygga topp länet slutförande miljöskydd acceptans övervakningsrapport” publiceras enligt följande.
Projektnamn: årlig produktion på 1,2 miljoner gummidäcksprodukters expansionsprojekt av Qingdao Wang Yu Rubber Products Co.
Konstruktion enhet: årlig produktionskapacitet på 1,2 miljoner gummidäck serie produkter expansion och renovering projekt
Offentligt meddelande innehåll: Den 11 juni 2019 anordnade byggenheten Qingdao Wangyu Rubber Products Co., Ltd. ett acceptansmöte för slutförandet av miljöskyddsinspektionen av projektet med en årlig produktion på 1,2 miljoner gummidäck.Acceptansarbetsgruppen bestod av konstruktionsenheten (Qingdao Wangyu Rubber Products Co., Ltd.), enheten för förberedelse av acceptansövervakningsrapporten (Qinglu Wangyu Rubber Products Co., Ltd.), testenheten (Qingdao Zhongxu Testing & Inspection Co. , Ltd.) och experter.Enligt relevanta nationella lagar och förordningar ansåg stadens godkännandeavdelning att miljöskyddssituationen i företagets produktionsprocess överensstämmer med den faktiska situationen och godkände produktionen.
Offentligt tillkännagivande: 12 juni 2019 – 9 juli 2019
Acceptansslutsats: Den fullständiga genomförandeprocessen för projektdagen gjuts i enlighet med miljöbedömningsdokumenten och godkännandekraven som stöder byggandet och antagandet av anläggningar för förebyggande och kontroll av föroreningar och miljöskyddsåtgärder, föroreningarna uppfyller standardutsläppen, för att möta byggprojektets dag slutförandet av miljöskydd acceptans villkor, byggprojektet dagen slutförandet av miljöskydd acceptans kvalificerad.


Posttid: 2022-jun-28
Lämna ditt meddelande